ஒரு வாரம்தான் செய்து பாருங்கள் | Paleo Diet in Tamil | Weight loss Tips | Esh VlogLIKE | COMMENT | SHARE | SUBSCRIBE #Paleodietbyesh #7daysweightloss #EshTips #Simple_Paleo_Snacks:- There really is no need to eat meals…

Pin It

29 thoughts on “ஒரு வாரம்தான் செய்து பாருங்கள் | Paleo Diet in Tamil | Weight loss Tips | Esh Vlog

  1. How come sweet potato is in Paleo diet?? It contains lot of strach, wich is nothing but, lot of glucose -sugar.. any yam, potato IS in NOT IN PALEO

  2. Saranya Janarthanan September 6, 2019 at 5:27 pm - Reply

    Anna try panra but continue panna mudiyala anna romba kastama iruku.. 75kg iruka.. 7to8kg koranjalae podhum anna but mudiyala anna.. Ellame try panra but continue panna mudiyala.. Edhachi motivation speech kuduga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*